Оптимизиране на открита нова субстанция като основна съставка на даден краен продукт.

Оптимизиране на открита нова субстанция като основна съставка на даден краен продукт.

Оптимизирането на откритата първоначално активна субстанция е един задължителен процес, особено ако субстанцията не може да се екстрахира по естествен път, т.е. от природен продукт. Дори и в последния случай това води до многократно снижаване на производствените разходи.

Това е един сложен процес, в който за дадена молекула за която е вече е открито, че е активна и съответно подпомага или спира даден физиологичен процес, се прилага променяне на нейната структура с цел повишаване на нейната активност и премахване на потенциалните токсични ефекти.

Свържете се нашия екип сега!