Каква е нашата методология за създаване на единствен по рода си патентован медицински козметичен продукт за световния пазар

Каква е нашата методология?

Нашите проекти биват водени от специалисти с най-висок научен потенциал, с голям опит придобит в чужбина както в академични институти така и в индустрията. По своята същност проекта зададен от клиента се изпълнява на няколко етапа.

- Първоначално биват сканирани милиони химични съединения, за които се пресмята чрез всички най-съвременни средства, дали те биха били активни към даден протеин, който е в основата за развитието на даден физиологичен процес. Този етап е изключително важен защото цената само на една субстанция за директно експериментално тестване е от порядъка на 100$, което автоматично води до нужната за инвестиция от порядъка на няколко милиона долара. На базата на това всеки клиент може да си обясни защо в България не се развиват нови лекарствени и козметични субстанции. Чрез нашата методология ние редуцираме този брой, по желания на клиента, от 10 до 100 субстанции, които биват експериментално тествани и от тях се избира тази с най-голяма активност и с потенциално ниска токсичност, което се нарича водещо съединение. Нашата компания гарантира над 50% успеваемост при идентифицирането на нови субстанции, т.е. от въпросните 10 съединения ние гарантираме, че поне 5 от тях ще бъдат активни. В последствие, чрез съответните сертификати издадени от нас и чуждестранните ни партньори то може да бъде лесно патентовано и клиента да прецени как да продължи неговото развитие до краен продукт.

-Като втори етап ние предлагаме оптимизация на споменатото по-горе водещо съединение за увеличаването на неговата активност и елиминиране на потенциалните токсични ефекти. Този обикновено най-скъп етап във фармацевтичната индустрия е също извършван от комбинацията на теоретични и експериментални методи. На този стадий се извършва трансформирането на дадена активна молекула в друга, което изисква нов синтез и тази процедура е скъпа. Именно поради това ние предварително може да изчислим, кои молекули биха имали най-оптимален ефект като използваме новосъздаден метод въведен във фармацевтичната индустрия в края на 2014г. След завършване на този етап и съответните експериментални тестове и изваждането на сертификати, клиента получава крайния продукт, а именно нова и уникална по рода си субстанция за неговия препарат предназначен за козметичната или фармацевтична индустрия.

Тук искаме да подчертаем, че методологията за разработването на нова и ефективна активна субстанция, например, за третиране на бръчки и такава за лечение на дадено заболяване е практически еднаква. Следователно клиента сам трябва да прецени каква ще е неговата икономическа изгода от разработване на конкретен продукт със съответно действие към даден физиологичен процес или заболяване. Нашата компания не участва при внедряването на пазара на даден продукт.

Свържете се нашия екип сега!