Създайте единствен по рода си патентован козметичен продукт за световния пазар

Компанията

Въпреки насочеността на нашата компания в разработката на нови субстанции за лекарствени препарати във връзка със стартирането на новия рамков период по програма за иновации 2014-2020, ние решихме да предлагаме на нашите клиенти възможността за разработка и на иновативни козметични продукти. По своята същност първоначалната разработката на ново лекарство и един нов и единствен по роди си иновативен козметичен продукт е една и съща и дори по-сложна като изпълнение.

Не е тайна, че нашата фармацевтична индустрия е изцяло базирана само на производството на генерични лекарства, т.е. на такива на които патента вече не е в сила, датират от преди десетки години, а иновативните решения са единствено внос от чужбина. Към момента няма разработено ново лекарство от българска фармацевтична компания. Сходно е положението с рецептурите използвани в козметиката. Предлага се разработване на "нови" такива, които са всъщност комбинация от субстанции, които датират от над 50 години. Това води до невъзможността на нашите фирми от този бранш да са конкурентоспособни на световния пазар.

Нашата компания е една малкото по света, чрез която наистина може да разработите иновативен продукт. Причината за това е, че компаниите гиганти имат собствени центрове за иновации и специалистите от висок клас в чужбина работят предимно за именно такива компании или престижни университети. Фирмите в чужбина, които имат сходна до нашата дейност много бързо в развитието си също "затварят" цикъла като избягват предлагането на подобен род услуги, а направо внедряването на пазара на готови продукти. Причината за това е много логична и се крие в това, че всъщност началната фаза на откритието на една активна субстанция и нейното оптимизиране от страна на повишаването на активността и елиминиране на токсичните ефекти е най-скъпата част в производното на едно лекарство. Например, само оптимизацията на вече открита молекула с потенциален терапевтичен ефект е струвало средно 414 милиона долара, което е дори много повече от последващите клинични изследвания в болници. Последното се базира на данни от големете фармацевтични компания за периода 2004г.-2014г. Дори outsourcing услугите в този бранш са по-често използвани.

http://uk.diapharm.com/ ; http://www.red-otc.com/ ; http://www.wikiwand.com/en/Over-the-counter_drug ;

Свържете се нашия екип сега!